Kumpulan Doa-Doa Khusus Agar Usaha Laris Manis Dan Rejeki Mengalir Lancar

Kumpulan Doa-Doa Khusus Agar Usaha Laris Manis Dan Rejeki Mengalir Lancar
Ilustrasi berdoa (sumber : Dream.co.id)


Doa adalah cara seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya. Oleh karena itu, bacalah doa setiap saat agar apapun usaha yang kita lakukan dapat berjalan lancar, mendatangkan banyak rezeki serta selalu diliputi keberkahan.

Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, rezeki bukan lah hal yang patut dikhawatirkan, akan tetapi perlu diupayakan dengan doa dan usaha yang terbaik.

Namun rezeki bukan hanya berupa harta dan kemuliaan saja, tetapi juga berupa kesehatan, kasih sayang, lingkungan yang baik, bahkan kemudahan yang setiap hari dirasakan.

Doa usaha lancar dan berkah pun sebaiknya dipanjatkan agar diberi kemudahan oleh Allah SWT. Sebagai mahluk hidup kita harus tetap bergantung kepada Allah SWT sehingga diberi rezeki yang lancar.

Selain doa, sukses dalam membangun suatu usaha tentunya harus dibarengi dengan keuletan dan ketekunan dalam menjalaninya. Disisi lain, menjauhkan diri dari bermalas-malasan dan menunda-nunda melakukan suatu hal kebaikan dalam berbisnis.

Berikut kumpulan doa-doa khusus yang bisa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, memohon agar usaha berjalan lancar, laris manis dan senantiasa mendapatkan rezeki yang barokah.

Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang pertama

Doa usaha lancar difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat Al Maidah ayat 114 yang berbunyi:

Qāla 'īsabnu maryamallāhumma rabbanā anzil 'alainā mā`idatam minas-samā`i takụnu lanā 'īdal li`awwalinā wa ākhirinā wa āyatam mingka warzuqnā wa anta khairur-rāziqīn

Artinya: "Isa putra Maryam berdoa, 'Ya Tuhan kami, turunkan lah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.''

Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang kedua

Doa Nabi Sulaiman dalam meminta kekayaan seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Shod ayat 35 yang berbunyi

Qāla rabbigfir lī wa hab lī mulkal lā yambagī li`aḥadim mim ba'dī, innaka antal-wahhāb

Artinya: Ia berkata: 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan (rezeki) yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi'.Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang ketiga

Doa usaha lancar dan tidak diduga-duga bisa dipanjatkan sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi

wa yarzuq-hu min ḥaiṡu lā yaḥtasib, wa may yatawakkal 'alallāhi fa huwa ḥasbuh, innallāha bāligu amrih, qad ja'alallāhu likulli syai`ing qadrā

Artinya: dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang keempat

Dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menganjurkan membaca doa berikut ketika baru memulai sesuatu, termasuk juga memulai usaha baru.

Robbanaa aa-tinaa milladunka rohmataw wa hayyi’ lanaa min amrinaa rosyadaa. Robbisyrohlii shodrii wa yassirlii amrii.

Artinya : Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku.

Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang kelima

Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wa laa masyaqqatin wa laa dhairin wa laa nashabin innaka 'alaa kulli syaiin qadiir.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas, dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu."

Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang keenam

Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wa laa masyaqqatin wa laa dhairin wa laa nashabin innaka 'alaa kulli syaiin qadiir.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas, dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu."

Bacaan Doa Melancarkan Usaha dan rejeki barokah yang ketujuh

Allohumma innii as-asluka tarzuqoni rizqon halaalan waasi’an thoyyiban min ghairi ta’abin wala masyaqqatin walaa dloirin walaa nashabin innaka a-laa kulli syai-iin qodiir.

Artinya: Ya Allah aku minta pada Engkau akan pemberian rizki yang halal, luas, baik tidak tanpa repot dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu.

Doa ini bisa dibacakan sesudah selesai salat 5 waktu, salat hajat dan tahajud dengan niat ikhlas sebagai ikhtiar di dalam mencari rizki halal di jalan Allah.

Itulah kumpulan bacaan doa-doa khusus agar usaha laris manis dan mendatangkan rejeki yang mengalir lancar.

Dengan mengamalkan doa atas pekerjaan kita, semoga usaha atau bisnis yang kita jalankan akan berjalan lancar, sukses dan maju, ramai pembeli, banyak pelanggan serta membawa berkah bagi orang-orang yang terlibat didalamnya. Amin.

Halaman Selanjutnya :Posting Komentar untuk "Kumpulan Doa-Doa Khusus Agar Usaha Laris Manis Dan Rejeki Mengalir Lancar"